Βιοποικιλότητα
Ο όρος βιοποικιλότητα χρησιμοποιείται για να εκφράσει το σύνολο της ποικιλότητας των ζωντανών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων, υδάτινων οικοσυστημάτων, και των οικολογικών συστημάτων διαφόρων κλιμάκων στα οποία απαντώνται (π.χ. ένα δάσος, ένα λιβάδι, μια λίμνη, ένα νησί, μια οροσειρά, μια γεωγραφική περιοχή, όπως είναι η Ήπειρος, μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μια βιογεωγραφική περιοχή όπως είναι η Μεσογειακή, μια ήπειρος όπως είναι η Ευρώπη, ολόκληρη η γη).
Φυτά
  • Acarosporaceae
  • Acarosporaceae
  • Agaricaceae
  • Agyriaceae
Οικότοποι
Δείτε πληφοροφορίες για τους οικότοπους


Ζώα
  • Είδος αράχνης
  • Μυρμήγκια
  • Φωλιά μυρμηγκιών δέντρων σε δρυοδάσος στην Τύμφη
Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων