Ομάδα Έργου

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ίδρυμα / Απασχόληση

Θέση στο Πρόγραμμα

Παναγιώτης Δημόπουλος

Αναπλ. Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας Φυτών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αναστάσιος Ζώτος

Γεωπόνος, 
Δρ. Οικολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Επιστημονικός Συνεργάτης
(ανώτερα φυτά /  ζωντανό υλικό και οικότοποι)

Άρης Βιδάλης

Γραφίστας

- / Ελεύθερος Επαγγελματίας

Τεχνικός Συνεργάτης

Χαράλαμπος-Δημήτριος Παπαϊωάννου

Βιολόγος, MSc Οικολογίας – Υποψήφιος Διδάκτωρ Οικολογίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων /

Επιστημονικός Συνεργάτης
(τοπία, οικότοποι, ζώα)

Κωνσταντία Πατελοδήμου

Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, MSc Πληροφοριακά Συστήματα

- / Μέση Εκπαίδευση

Συνεργάτης σε θέματα βάσεων δεδομένων

Erwin Bergmeier

Professor in Vegetation Ecology

University of Gottingen, Department of Vegetation and Phytodiversity Analysis

Επιστημονικός Συνεργάτης (ανώτερα φυτά / αποξηραμένα δείγματα και ζωντανό υλικό)

Toby Spribille

Biologist

University of Gottingen, Department of Vegetation and Phytodiversity Analysis

Επιστημονικός Συνεργάτης (ειδικός στις λειχήνες)

Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων