Περιγραφή Οικότοπου
Ημερομηνία : Ιούλιος 2006  
Περιγραφή: Ο ποταμός Αώος στη Βοβούσα Ζαγορίου. Διακρίνεται παραπλεύρως του ποταμού χαρακτηριστική παραποτάμια βλάστηση με ιτιές. Σις πλαγιές στο βάθος,δάση με μαυρόπευκα. 
Οικότοποι: 3240 9530      
Φωτογραφία 1η
Περιφέρεια: Ζαγόρι 
Περιοχή:  
Τοποθεσία: Βοβούσα 
Υψόμετρο: -400 
Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων