Περιγραφή Οικότοπου
Ημερομηνία : Ιούλιος06  
Περιγραφή: Ο ποταμός Αώος στη Βοβούσα Ζαγορίου. Στις όχθες του ποταμού χαρακτηρισιτκή παραποτάμια βλάστηση με ιτιές. 
Οικότοποι: 3240       
Φωτογραφία 1η
Περιφέρεια: Ζαγόρι 
Περιοχή:  
Τοποθεσία: Βοβούσα 
Υψόμετρο: -200 
Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων