Περιγραφή Οικότοπου
Ημερομηνία : Ιούλιος 2006  
Περιγραφή: Η κορυφή του Σμόλικα με τη Δρακόλιμνη. Διακρίνονται υποαλπικά λιβάδια γύρω από τη λίμνη,βραχώδεις οφιολιθικοί σχηματισμοί προς την κορυφή και αραιές συστάδες ρόμπολου. 
Οικότοποι: 3130 4060 8220 9530 4090   
Φωτογραφία 1η
Περιφέρεια: Ήπειρος 
Περιοχή: Σμόλικας 
Τοποθεσία: Πάδες 
Υψόμετρο: -700 
Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων