Περιγραφή Οικότοπου
Ημερομηνία : Ιούνιος 2006  
Περιγραφή: Μικτό δάσος δρυός- μαυρόπευκου στην Αγία Παρασκευή Βοβούσας Ζαγορίου. 
Οικότοποι: 9530 924Α      
Φωτογραφία 1η
Περιφέρεια: Ζαγόρι 
Περιοχή:  
Τοποθεσία: Βοβούσα 
Υψόμετρο: 900 
Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων