Περιγραφή Οικότοπου
Ημερομηνία : Ιούλιος 2006  
Περιγραφή: Ο ποταμός Αώος στη Βοβούσα Ζαγορίου. Διακρίνονται παραπλεύρως του ποταμού εγκατελειμένες καλλιέργειες με κερασιές και γκορτσιές,ενώ η εισχώρηση δασικών ειδών (μαυρόπευκου) είναι εμφανής. 
Οικότοποι: 3240 5160 9530     
Φωτογραφία 1η
Περιφέρεια: Ζαγόρι 
Περιοχή:  
Τοποθεσία: Βοβούσα 
Υψόμετρο: 1000 
Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων